Hokkaido Cycling Tour 

July, 2009
Part 1 of 3:
 New Chitose Airport
 Yubari Youth Hostel 
 Lake Katsurazawa
 Furano’s lavendar gardensHokkaido_July_2009_-_Part1.html
Part 2 of 3:
 Asahikawa 
 Lake Shumarinai
 Utanobori, Hamatonbetsu
 Cape Soya & Wakkanai
 Rebun’s Momiwaso YH
 Rishiri IslandHokkaido_July_2009_-_Part2.html
Part 3 of 3:
 Train back to Tokyo
 Around Tokyo
 Sumida River FireworksHokkaido_July_2009_-_Part3.html